Ogrodzenie ZOO Dania
Ogrodzenie stacji elektroeneretycznej
Brama światło 32m Szwecja
Ogrodzenie Typ Łuk
Ogrodzenie więzienia Francja
Brama przesuwna teleskopowa
Ogrodzenie LG Wrocław-Kobierzyce
Ogrodzenie Unipak

Działanie 6.1. Paszport do eksportu

Pragniemy poinformować Państwa, iż nasza firma na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, która pełni rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pn.: „Wdrażanie przedsięwzięć zaplanowanych w PRE przez NOBESO MAŁGORZATA, JERZY TRZĘSALA SPÓŁKA JAWNA”.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Oś priorytetowa 6: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.1. Paszport do eksportu.


Opis projektu:
Projekt zakłada wdrożenie przedsięwzięć promocyjnych oraz udział w zagranicznych imprezach targowo - wystawienniczych wraz z określeniem, wyselekcjonowaniem i sprawdzeniem wiarygodności potencjalnych partnerów handlowych.


Cel projektu:

Celem ogólnym projektu jest wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu umożliwiającego realizację celu eksportowego firmy, jakim jest przede wszystkim rozszerzenie działalności eksportowej na rynku brytyjskim i niemieckim oraz podjęcie działalności eksportowej na rynku kuwejckim, jak również promocja marki i wizerunku Firmy za granicą. Niniejszy projekt ukierunkowany jest w szczególności na zwiększenie poziomu udziału eksportu w całkowitej sprzedaży Firmy oraz zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami.


Okres realizacji projektu:

01.01.2012 - 31.12.2013


Dokumentacja związana z zapytaniem ofertowym na wykonawstwo projektu:
- Informacja o projekcie_NOBESO _strona internetowa_ - Działanie 6

- Zapytanie ofertowe
- Formularz ofertowy


                                                      "Inwestujemy w Waszą przyszłość"
 

 

 

 

Pozyskane DotacjeDane kontaktowe

Tel. +48 62 738 73 74
Fax +48 62 738 73 75
KRS: 0000200078
NOBESO sp. j.
ul. Żółkiewskiego 3
63-400
Ostrów Wielkopolski