Ogrodzenie ZOO Dania
Ogrodzenie stacji elektroeneretycznej
Brama światło 32m Szwecja
Ogrodzenie Typ Łuk
Ogrodzenie więzienia Francja
Brama przesuwna teleskopowa
Ogrodzenie LG Wrocław-Kobierzyce
Ogrodzenie Unipak

Pozyskane dotacje

1.

Pragniemy poinformować Państwa, iż nasza firma na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, która pełni rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pn. :„Wdrażanie przedsięwzięć zaplanowanych w PRE przez NOBESO MAŁGORZATA, JERZY TRZĘSALA SPÓŁKA JAWNA”.
czytaj więcej

 

 

2.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki– „Informatyczna platforma wymiany danych B2B usprawniająca procesy biznesowe pomiędzy Nobeso a Partnerami”. Działanie 8,2 czytaj więcej

 

3.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2010. „Wdrożenie w firmie NOBESO innowacyjnej technologii produkcji stałych i mobilnych systemów ogrodzeniowych na bazie drutu ostrzowego” w ramach priorytetu I „Konkurencyjność przedsiębiorstw” Działanie 1.2

 

4.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa, lata 2004-2006 w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na zakup lakierni proszkowej - „Wzrost konkurencyjności firmy Nobeso poprzez uruchomienie nowoczesnego procesu lakierowania proszkowego” – Projekt nr Z/2.30/III/3.4/114/06 w ramach Priorytetu 3 – Rozwój Lokalny, Działania 3.4 – Mikroprzedsiębiorstwa.

 

Zapytanie ofertowe

Pozyskane DotacjeDane kontaktowe

Tel. +48 62 738 73 74
Fax +48 62 738 73 75
KRS: 0000200078
NOBESO sp. j.
ul. Żółkiewskiego 3
63-400
Ostrów Wielkopolski