Ogrodzenie ZOO Dania
Ogrodzenie stacji elektroeneretycznej
Brama światło 32m Szwecja
Ogrodzenie Typ Łuk
Ogrodzenie więzienia Francja
Brama przesuwna teleskopowa
Ogrodzenie LG Wrocław-Kobierzyce
Ogrodzenie Unipak

Dotacje na innowacje

 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

 

Opis projektu:
Projekt zakłada opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wymiany danych, składającego się z sześciu modułów funkcjonalnych dla potrzeb automatyzacji procesów składania zamówień i rozliczeń zachodzących pomiędzy firmą Nobeso Małgorzata, Jerzy Trzęsala Spółka Jawna a jej partnerami handlowymi.

 

Okres realizacji projektu:
01.07.2011 – 30.04.2013

 

Dokumentacja związana z zapytaniem ofertowym na wykonawstwo projektu:
- Zapytanie ofertowe
- Formularz ofertowy

 

 

                                                  „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Pozyskane DotacjeDane kontaktowe

Tel. +48 62 738 73 74
Fax +48 62 738 73 75
KRS: 0000200078
NOBESO sp. j.
ul. Żółkiewskiego 3
63-400
Ostrów Wielkopolski